INBOX080 – Don Cerveza (Phlegyas Art)

Coloured Dust

While cleaning the blog I found a lot of old reviews of figurines that I haven’t published yet. These are mostly articles that I started writing even 4 or 5 years ago! In order not to get dusted in the “Drafts” section, I decided to publish them regularly. Keep in mind that these are usually very old and sometimes no longer available models.

Robiąc porządki na blogu znalazłem sporo starych recenzji figurek, których jeszcze nie opublikowałem. Są to w większości artykuły, które zacząłem pisać nawet 4, 5 lat temu! Aby się nie kurzyły w dziale “Wersje robocze” postanowiłem, że będę je regularnie publikował. Miejcie na uwadze, że są to przeważnie bardzo stare i czasami już niedostępne modele.

READ MORE »

Original Post

 

How to make a Magic Vortex?

Coloured Dust

In this short tutorial I’ll show you my way to make a simple magic vortex (magic breeze, magic wind or whatever you want to call it :)). I think you can safely use this method for fantasy figurines on any scale.

W tym krótki poradniku pokażę Wam mój sposób na wykonanie prostego magicznego wiru (wiru magii, czarodziejskiego wiatru czy jak tam chcecie go nazwać 🙂 ). Myślę, że tą metodę możecie spokojnie użyć do figurek fantasy w dowolnej skali.

READ MORE »

Original Post

 

Everlasting Wet Palette – Redgrass

Coloured Dust

I haven’t reviewed a product, a gadget related to our hobby in my blog for a long time. I’m catching up today. I will show you the wet palette of the Redgrass company in the “PAINTER” version. This product meets all the requirements of wet palette for figurine painters. If you have read my guide – “Wet palette – FAQ” then you can conclude that this is a practically perfect product. But is this really the perfect product? To answer this question, I invite you to read this review.

Bardzo dawno nie recenzowałem na moim blogu produktu, gadżetu związanego z naszym hobby. Dzisiaj nadrabiam zaległości. Pokażę Wam mokrą paletę firmy Redgrass w wersji “PAINTER”. Produkt ten spełnia wszystkie wymagania stawiane przed mokrą paletą przez malarzy figurkowych. Jeśli zapoznaliście się z moim poradnikiem – “Mokra paleta – FAQ” to możecie wywnioskować, że jest to produkt praktycznie idealny. Ale czy naprawdę tak jest? Aby odpowiedzieć na to pytanie zapraszam Was do przeczytania tej recenzji.

READ MORE »

Original Post

 

INBOX079 – Morgana of Avalon (H&V)

Coloured Dust

This time we will look at the “Morgana of Avalon” figurine from H&V. The miniature is made in a 75mm scale and cast from resin. I have this model since 2016. Then I took some photos for this review. However, I delayed publishing until I started working on this model. I wanted to show you what the model looks like after assembly.

Tym razem przyjrzymy się figurce “Morgana of Avalon” od firmy H&V. Figura wykonana jest w skali 75mm i odlana z żywicy. Model ten posiadam od 2016 roku. Wówczas wykonałem część zdjęć do tej recenzji. Z opublikowaniem zwlekałem jednak do momentu gdy rozpocznę pracę nad tym modelem. Chciałem bowiem pokazać Wam jak wygląda sklejony model.

READ MORE »

Original Post

 

Painting “Onibi” (SBS)

Coloured Dust

Today I have for you 37 photos from the process of painting a bust of “Onibi” on a scale of 1:12 from Nuts Planet. I hope that this will be interesting reading for you. No model has attracted me so much for a long time. I invite you to watch and leave comments 🙂

Dzisiaj mam dla Was 37 zdjęć z procesu malowania popiersia “Onibi” w skali 1:12 od Nuts Planet. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawa lektura. Już dawno żaden model nie przyciągnął mnie tak bardzo do malowania. Zapraszam do oglądania i pozostawienia komentarzy 🙂

READ MORE »

Original Post

 

Painting “Snorri” (SBS)

Coloured Dust

I’m going back to painting after a few months break. For warming up, I chose a 54mm minaiture from Nocturna Models. I prepared it for painting a long time ago. The model stood in a display case and waited its turn. Even the base was pre-prepared. I invite you to a short, (not as detailed as always) step by step article from about “Snorri”.

Wracam do malowania po kilku miesięcznej przerwie. Na rozgrzewkę wybrałem figurkę w skali 54mm od Nocturna Models. Przygotowałem ją do malowania już dawno, dawno temu. Stała na pułce i czekała na swoją kolej. Nawet podstawkę miałem wstępnie przygotowaną. Zapraszam do krótkiej i nie tak dokładnej jak zawsze reacji z malowania moedlu “Snorri”.

READ MORE »

Original Post

 

Wet Palette – FAQ (English Version)

Coloured Dust

A wet palette is (or at least should be) the basic gadget of everyone who is involved in painting figurines. Still, this topic generates many doubts and questions on forums and modeling groups. In the following guide I will explain what a wet palette is, how to prepare it, how to use it and answer the most frequently asked questions. This material is mainly my opinion on the subject, resulting from many years of experience.

READ MORE »

Original Post

 

INBOX078 – Chief Liam (GC-B004)

Coloured Dust

I’ll show you another bust – “Chief Liam” (GC-B004). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin. The bust is sculpted by Ki yeol Yoon and was released by Nuts Planet.

Pokażę wam dzisiaj kolejne popiersie “Chief Liam” (GC-B004). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy. Popiersie wyrzeźbione zostało przez Ki yeol Yoon i wydane przez Nuts Planet.

READ MORE »

Original Post

 

Mokra paleta – FAQ (Polish Version)

Coloured Dust

Mokra paleta jest (a przynajmniej powinna być) podstawowym gadżetem każdego kto zajmuje się malowaniem figurek.  Nadal jednak, ten temat generuje wiele wątpliwości i pytań na forach i grupach modelarskich. W poniższym poradniku wyjaśnię czym jest mokra paleta, jak ją zrobić, jak jej używać oraz odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania. Ten materiał to głównie moje opinie na temat, wynikające z wieloletniego doświadczenia.

READ MORE »

Original Post

 

Juweela – Bases 32mm Tabletop

Coloured Dust

Today, something for players. Round bases with a diameter of 32mm from Juweela. However, these are unique bases because they are made of plaster. Let’s take a closer look at the two sets.

Dzisiaj cos dla graczy. Okrągłe podstawki o średnicy 32mm od Juweela. Są to jednak wyjątkowe podstawki bo wykonane z gipsu. Przyjrzyjmy się bliżej dwóm zestawom.

READ MORE »

Original Post

 

What is a GUNPLA model kit?

Coloured Dust

I was always interested in the “phenomenon” called GUMPLA. But I never had time to delve into this subject. Today on the blog we have guest post by Bartek – Gundam Guardian, who will tell you what is GUNPLA and show you some of his work. If you want more of this type of content on the blog, I think that Bartek can return if you leave a comment 🙂
Zawsze interesowało mnie “zjawisko” zwane GUMPLA. Ale nigdy nie miałam czasu zagłębić się w temat. Dzisiaj na blogu gościnny wpis Bartka – Gundam Guardian, który opowie Wam co to jest GUNPLA i pokaże kilka swoich prac. Jeśli chcecie więcej tego typu zawartości na blogu to myślę, że Bartek da się namówić jeśli pozostawicie po sobie komentarz 🙂

READ MORE »

Original Post

 

From the workshop… #29

Coloured Dust

On the blog, as you can see again is the silence … The reason for this state are winter holidays, which are currently in Poland. This time I spent with my family in Spain, and more specifically in Malaga. Wherever I would not look, I encountered something related to our hobby. And today I will show you these places.

Na blogu jak widzicie znowu cisza… Przyczyną tego stanu są ferie zimowe, które trwają właśnie w Polsce. Tym razem spędzałem je z rodziną w Hiszpanii, a dokładniej w Maladze. Gdziekolwiek bym jednak nie zajrzał napotykałem coś związanego z naszym hobby. I dzisiaj dla odmiany pokażę Wam te miejsca.

READ MORE »

Original Post